Diş Tabibi

DT.Abdulcelil ORAL

ABDULCELİL ORAL.jpg
DT.Abdulcelil ORAL

1999 Bulanık/Muş doğumlu olan hekimimiz Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 27.08.2021 tarihinde mezun olmuş olup;
29.04.2022 tarihinden itibaren sağlık tesisimizde görev yapmaktadır.

17 Şubat 2024